C?u Nâng R?a Xe

Nhng khi ctr nng ra xe mynhn n s chuyn nghip hn, xoay chuyn cc hng d dng hn, ra gm trc v sau xe cng thun tin hn.Ti Sn Tng Lm chuyn bn cc loi my ra xe gia nh vi mc gi r nhng cht lng vn p ng c nhu cu ca khch hng. Nm 1986 Sharp thnh lp nhm pht trin v nghin cu mn hnh LCD v t nm 1987 tn ca hng ny dnh lin vi cng ngh LCD.

C?u Nng R?a Xe

ng thi c th xoay 3600 gip cc k thut vin, cc ngi th c th ra xe sch hn v c th kim tra s b c gm xe ca mnh. Lm T Kin th di.Khng tt yu ni cho ngi i? Bt qu khi hn tnh li thi im, ta cn l c cm gic m mt ra mt. V nu iu khng r rng cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô th Honda dnmt snhn dnI-VTEC DOHCvo ca sau (bn s khng cn mun thay th bng ho ln hn v VTEC yo!).

C nhng khch hng k tnh khi mang xe ca mnh n nu anh ang lm cho xe khc cng phi i anh lm xong ri lm cho xe ca h. Lm ho chm ri i i qua, ni tht hn cng khng bit mun i tm cht ci g vy, nhng l nu hn khng i tm trong gi c?u nng 1 tr? r?a xe t li ni, hn hi in mt, tht s s b ny v tn tch mch lng in mt. y l nguyn l tit kim in bng phng php thay i tn s, s dng mt bin tn iu khin tc quay ca my nn kh vi mc ch tit kim in.

Gi C?u Nng 1 Tr? R?a Xe T

Cng trn xe, sc mt Lc Tun cng khng tt, trc tip ui Kiu Cnh xung, Tn Hng Bc vi Lm Nin ln xe. K hp ng thu xe ti a ch ca khch hng trong ni thnh. Theo ti liu iu tra, Cng v Thanh dng nhng b vam ph kha xe my tay ga v xe my s, trm c nhiu xe t tin nh SH, PCX, Airblade, Lead. Hai m hng c tng nu chn trng tm, th ra kh tc nhit k cc, Lm T Kin ngn chn chnh mnh run ry bn tay, li mt ln na m ra trang sch.C l bn h chnh l c khi mi c cng kch khuynh hng, c l bn h theo ngay t u ta nh lm ho bnh thng l b hm hi, nhng l bn h nht nh i ny lng eo trc ny danh hiu, vnh vin khng th gii thot, duy nht nhn thy dng quan thi im chnh l hin ti nh vy b vn chuyn n mt ci khc bnh vin nhn mt khc on nht kip sng, c nh vy cn sng.